Těšíme se příští rok!

O festivalu

13. ročník festivalu Multikulturní týden v pardubicích

17. – 24. května 2024

Dnes již neodmyslitelnou součástí pardubického kulturního dění v měsíci květnu je Multikulturní týden. Hlavním organizátorem festivalu je informační středisko EUROPE DIRECT Pardubice. Ve spolupráci s našimi partnery sestavujeme bohatý program:

👉 multikulturní jarmark s doprovodným programem
👉 kulinářské workshopy 
👉 výtvarné a taneční workshopy
👉 cestovatelské besedy
👉 tematické večery
👉 výstavy
👉 turnaj volejbalových družstev

13. ročník festivalu Multikulturní týden se koná ve znamení oslav 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie a záštitu nad ním převzali ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, senátorka Parlamentu ČR Miluše Horská, rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a primátor statutárního města Pardubic Jan Nadrchal.

Pokud není uvedeno jinak, jsou vstupy na akce zdarma.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

HUDBA A TANEC

Koncerty a taneční vystoupení ve španělských, mongolských či afrických rytmech.

výstavy

V prostorách Mázhausu, Krajské knihovny a u Východočeského divadla v Pardubicích.

Výtvarné WORKSHOPY

Dílny s možností vyzkoušet si různé výtvarné techniky, určené pro všechny věkové skupiny.

SPORT

Přátelský volejbalový turnaj šestičlenných smíšených týmů různých národností.

projekce a besedy

Projekce filmů s následnou možností setkání a debatou s jejich autory.   

pro školy

Program Letem světem vytvořený studenty pro žáky i širokou veřejnost.

Novinky z facebooku